Fundusze Budżetu Państwa i fundusze celowe

RFRD 2021 - „Budowa drogi gminnej – ul. Zielona w Radziejowie”

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Poprawiony: środa, 16 czerwca 2021 11:30 Wpisany przez Mateusz Siodlaczek środa, 16 czerwca 2021 11:28

flaga i godo na www 

„Budowa drogi gminnej

– ul. Zielona w Radziejowie”

(Nazwa zadania objętego dofinansowaniem)

Zadanie zostało dofinansowane ze środków

Państwowego Funduszu Celowego

w ramach: „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”

Łączna wartość zadania: 219 186,00 PLN

Kwota dofinansowania: 153 430,20 PLN

Okres realizacji: czerwiec - październik 2021 r.

Cele projektu:

- poprawa dostępności komunikacyjnej,

- wzrost atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej,

- zapewnienie spójności sieci dróg publicznych.

 

Efekty projektu:

•     długość drogi - 401,00 m;

•     roboty rozbiórkowe i ziemne;

•     podbudowa z kruszywa łamanego – 1641,175 m2;

•     nawierzchnia z masy bitumicznej – 2133,81 m2;

•     roboty wykończeniowe – 521,62 m2;

•     oznakowanie pionowe – 6 szt.

 

RFRD 2021 - „Przebudowa drogi gminnej – ul. Sportowej w Radziejowie”

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Poprawiony: środa, 16 czerwca 2021 11:37 Wpisany przez Mateusz Siodlaczek czwartek, 10 czerwca 2021 11:23

flaga i godo na www

„Przebudowa drogi gminnej

– ul. Sportowej w Radziejowie”

(Nazwa zadania objętego dofinansowaniem)

Zadanie zostało dofinansowane ze środków

Państwowego Funduszu Celowego

w ramach: „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”

Łączna wartość zadania: 307 606,14 PLN

Kwota dofinansowania: 215 324,30 PLN

Okres realizacji: czerwiec - październik 2021 r.

Cele projektu:

- poprawa dostępności komunikacyjnej,

- wzrost atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej,

- zapewnienie spójności sieci dróg publicznych.

Efekty projektu:

-   długość drogi - 327,0m,

-   powierzchnia jezdni bitumicznej – 1778,42 m2,

-     powierzchnia wjazdów z kostki betonowej 20x10x8cm – 119,52 m2,

-     powierzchnia obramowania z kostki kamiennej 19/21cm – 97,60m2,

-     długość ścieku z prefabrykatów betonowych 15x50x60cm - 312,00 m;

-     powierzchnia poboczy ziemnych - 833,90 m2.

 

RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Poprawiony: czwartek, 15 kwietnia 2021 14:20 Wpisany przez Mateusz Siodlaczek środa, 30 grudnia 2020 13:39

flaga i godo na www

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Reńska Wieś uzyskała środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.531.296,00 zł.

Środki w całości zostaną przeznaczone na dwa zadania inwestycyjne tj.:

1. "Adaptacja budynku komunalnego na przedszkole w Większycach"

    Dofinansowanie 951 110,03 zł

    Planowana wartość inwestycji 1 100 000,00 zł

tablica przedszkole w-ce rfil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. "Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Reńskiej Wsi"

    Dofinansowanie 580 185,97 zł

    Planowana wartość inwestycji 1 080 185,97 zł

tablica przebudowa gok - rfil

   

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 2020/2021 - „Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Raciborskiej w miejscowości Większyce”

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Poprawiony: czwartek, 15 kwietnia 2021 13:12 Wpisany przez Mateusz Siodlaczek piątek, 20 listopada 2020 12:24

„Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Raciborskiej w miejscowości Większyce”

flaga i godo na www 

 

Zadanie pn. „„Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Raciborskiej w miejscowości Większyce”” dofinansowane zostało ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - EDYCJA 2019”.

Całkowita wartość inwestycji: 819 089,10 zł

  • w tym wartość dofinansowania z budżetu państwa ze środków FRKF: 290 800 zł

Cel realizowanego projektu to poprawa stanu infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji rozgrywek piłkarskich, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również – w miarę możliwości – umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. Celem bezpośrednim zadania jest poprawa stanu bezpieczeństwa oraz poprawa stanu technicznego istniejącej bazy sportowej. Wybudowane boisko piłkarskie będzie miejscem ogólnodostępnym przeznaczonym do uprawiania aktywności fizycznej przez osoby w różnym wieku.

Realizacja projektu prowadzona jest w okresie 2020 – 2021. W ramach zadania powstanie nowe boisko piłkarskie.

Odbiorcą projektu będzie Ludowy Klub Sportowy PO-RA-WIE w Większycach oraz lokalna społeczność.

Rzeczowe efekty inwestycji w postaci boiska piłkarskiego wykorzystywane będą nie tylko przez LKS, ale także przez innych mieszkańców Większyc oraz powiatu.

 

FDS 2020 - „Budowa drogi z infrastrukturą towarzyszącą – ul. Spokojna w Większycach”

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Poprawiony: czwartek, 15 kwietnia 2021 12:43 Wpisany przez Mateusz Siodlaczek środa, 01 lipca 2020 00:00

flaga i godo na www

„Budowa drogi z infrastrukturą towarzyszącą

– ul. Spokojna w Większycach”

(Nazwa zadania objętego dofinansowaniem)

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego

w ramach: „Funduszu Dróg Samorządowych”

Łączna wartość zadania: 545 641,10 PLN

Kwota dofinansowania: 436 512,88 PLN

Okres realizacji: czerwiec - listopad 2020 r.

Tablica informacyjna

tablica spokojna w-ce

Cele projektu:

- poprawa dostępności komunikacyjnej,

- wzrost atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej,

- zapewnienie spójności sieci dróg publicznych.

Efekty projektu:

a) Budowa drogi:

-         długość drogi - 347,0m,

-         powierzchnia jezdni bitumicznej - 1624,83 m2,

-         powierzchnia ścieku z kostki betonowej 20x10x8 - 137,54 m2,

-         powierzchnia za krawężnikiem do zahumusowania - 519,80m2,

b) Budowa kanalizacji deszczowej:

-         grawitacyjna sieć kan. deszczowej z rur PP SN8, o średnicy 394/450 SN8 i długości 160,5 m,

-         grawitacyjna sieć kan. deszczowej z rur PP SN8, o średnicy 338/295mm, SN8 i długości 358 m,

-         studnie kanalizacyjne rewizyjne z kręgów betonowych Dn1500 na kanałach deszczowych 1 szt.,

-         studnie kanalizacyjne rewizyjne z kręgów betonowych Dn1200 na kanałach deszczowych 4 szt.,

-         studnie kanalizacyjne rewizyjne z kręgów betonowych Dn1000 na kanałach deszczowych 8 szt.,

-         podłączenie projektowanych studni Dn500 z rur PVC SN8 o śr.200x5,9mm i długości: 70,5 m,

-         studnie Dn500 prefabrykowane z wpustem ulicznym i osadnikiem hmin=500 16 szt.,

-         wlot betonowy prefabrykowany z istniejącego rowu przydrożnego 1 szt.