Kontrole w 2015

Filtr tytułów 

Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Informacja pokontrolna w ramach projektu pn. "Teren byłego poligonu wojskowego w Pociękarbiu jako strefa aktywności inwestycyjnej" Aleksandra Kapuścińska 2094
2 Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli w zakresie kontroli "Stosowania przez administrację publiczną instrumentów prawnych, zabezpieczających interes społeczny w procesie lokalizacji elektrowni wiatrowych" Aleksandra Kapuścińska 2502
3 Informacja pokontrolna- "Przebudowa i budowa dróg gminnych obsługujących strefę aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu, Gmina Reńska Wieś wraz z infrastrukturą towarzyszącą- I etap" Aleksandra Kapuścińska 2166
4 Raport z czynności kontrolnych- Doposażenie w siłownie zewnętrzne ścieżki pieszo- rowerowej przy akwenie Dębowa Aleksandra Kapuścińska 2302
5 Raport z czynności kontrolnych- Doposażenie w siłownie zewnętrzne wiejskiego centrum rekreacji i sportu w Mechnicy i Długomiłowicach Aleksandra Kapuścińska 2268
6 Raport z czynności kontrolnych- Budowa kanalizacji sanitarnej w Komornie Aleksandra Kapuścińska 2276
7 Raport z czynności kontrolnych- Adaptacja istniejących obietków przyszkolnych w Mechnicy do ogólnodostępnego użytku Aleksandra Kapuścińska 2186
8 Raport z czynności kontrolnych Wiejskiego centrum rekreacji i sportu w Pociękarbiu Aleksandra Kapuścińska 2209
9 Zestawienie kontroli w Urzędzie Gminy w Reńskiej Wsi w 2015 roku Aleksandra Kapuścińska 2845