Informacja o dofinansowaniu usuwania wyrobów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Informacja o dofinansowaniu usuwania wyrobów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Gmina Reńska Wieś informuje, że realizacja zadania pn. ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Reńska Wieś – V nabór” jest dotowana na podstawie umowy nr 60/2014/G-52/OZ-ZOA/D zawartej w dniu 10 lipca 2014 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Zadanie jest realizowane przy udziale środków WFOŚiGW w Opolu, NFOŚiGW w Warszawie oraz Gminy Reńska Wieś i dot. demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych, znajdujących się na budynkach mieszkalnych i gospodarczych oraz znajdujących się w wyznaczonych miejscach (nieruchomościach) na terenie gminy Reńska Wieś.

Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 7 837,88 zł (50 %), dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wynosi 5 486,52 zł (35 %), natomiast dofinansowanie ze środków własnych Gminy Reńska Wieś wynosi 2 351, 36zł (15 %).