Informacja o dofinansowaniu usuwania wyrobów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Informacja o dofinansowaniu usuwania wyrobów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Gmina Reńska Wieś informuje, że realizacja zadania pn. ”unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Reńska Wieś – VI nabór” jest dotowana na podstawie umowy nr Nr 109/2015/G-52/OZ-ZOA/D zawartej w dniu 8 lipca 2015 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Zadanie jest realizowane przy udziale środków WFOŚiGW w Opolu, NFOŚiGW w Warszawie oraz Gminy Reńska Wieś i dot. demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych, znajdujących się na budynkach mieszkalnych i gospodarczych oraz znajdujących się w wyznaczonych miejscach (nieruchomościach) na terenie gminy Reńska Wieś.

Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 5 153,22 zł (50 %), dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wynosi 3 607,25 zł (35 %), natomiast dofinansowanie ze środków własnych Gminy Reńska Wieś wynosi 1 545,97 zł (15 %).