Informacja o dofinansowaniu zadania "unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Reńska Wieś – VIII nabór" ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Gmina Reńska Wieś informuje, że realizacja zadania pn. ”unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Reńska Wieś – VIII nabór” jest dotowane na podstawie umowy Nr 36/2017/G-52/OZ-ZOA/D zawartej w dniu 4 lipca 2017 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Zadanie jest realizowane przy udziale środków WFOŚiGW w Opolu, NFOŚiGW w Warszawie oraz Gminy Reńska Wieś i dot. demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest znajdujących na terenie gminy Reńska Wieś.

Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 2580,00 zł (44,99 %), dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wynosi 1806,00 zł (31,49 %), natomiast dofinansowanie ze środków własnych Gminy Reńska Wieś wynosi 1348,80 zł (23,52 %).