AZBEST - Realne zagrożenie

 

Utylizacja azbestu

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Poprawiony: czwartek, 25 kwietnia 2019 12:02 Wpisany przez Anna Ludwig czwartek, 25 kwietnia 2019 11:58

azbest

Szanowni Mieszkańcy Gminy Reńska Wieś,

W związku z otrzymanym pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (wpływ do Urzędu Gminy 25.04.2019 r.) o planowanym ogłoszeniu konkursu na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest – proszę mieszkańców Gminy Reńska Wieś którzy zainteresowani są usunięciem materiałów azbestowych w roku 2019 r. o pilne zgłoszenie ilości (m2) posiadanego azbestu do utylizacji.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 02 maja 2019 r. w Urzędzie Gminy w Reńskiej Wsi w pokoju nr 9 oraz telefonicznie pod nr tel. 77/4820123, 77/4053227.

 

Informacja o dofinansowaniu zadania pn.: ”unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Reńska Wieś – w roku 2018”

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Poprawiony: środa, 17 października 2018 13:32 Wpisany przez Grzegorz Wojtaszek środa, 17 października 2018 13:07

Gmina Reńska Wieś informuje, że realizacja zadania pn. ”unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Reńska Wieś – w roku 2018” jest dotowane na podstawie umowy Nr 68/2018/G-52/OZ-ZOA/D zawartej w dniu 22 sierpnia 2018 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków WFOŚiGW w Opolu oraz Gminy Reńska Wieś i dot. demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest znajdujących na terenie gminy Reńska Wieś.

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wynosi 11974,80 zł (71,47 %), natomiast dofinansowanie ze środków własnych Gminy Reńska Wieś wynosi 4780,32 zł (28,53 %).

   

ZAPYTANIE CENOWE - demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Reńska Wieś w 2018 r.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Poprawiony: wtorek, 19 czerwca 2018 08:59 Wpisany przez Grzegorz Wojtaszek wtorek, 19 czerwca 2018 07:06

zapytanie cenowe - pobierz plik *.pdf

 

Dotacja - usunięcie wyrobów azbestowych. Nabór do 30.03.2018

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Poprawiony: czwartek, 08 marca 2018 11:01 Wpisany przez Anna Ludwig czwartek, 08 marca 2018 10:53

ZAWIADOMIENIE


o naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięciu wyrobów azbestowych
z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Reńska Wieś

(pobierz)

 

WNIOSEK

o udzielenie dotacji na zadanie polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest
z nieruchomości położonych na terenie Gminy Reńska Wieś

(pobierz)

   

Strona 2 z 4