Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Drogi Gminnej Nr 107691O Kamionka - Poborszów”

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Drogi Gminnej Nr 107691O Kamionka - Poborszów”. Planowane przedsięwzięcie obejmuje przebudowę drogi gminnej usytuowanej pomiędzy miejscowościami Kamionka i Poborszów w Gminie Reńska Wieś - na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 138/3, 251, 435 obręb Kamionka oraz 275, 268/2, 267, 266, 277, 278, 308/5 obręb Poborszów.

pobierz obwieszczenie – plik *.pdf