Obwieszczenia

Filtr tytułów 

Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Ogłoszenie Wójta Gminy Reńska Wieś (dot. możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych "WIĘKSZYCE"(…)” Grzegorz Wojtaszek 23
2 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś (dot. stron postępowania) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych "WIĘKSZYCE"(…)” Grzegorz Wojtaszek 21
3 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś - dot. zawiadomienia stron postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.:"Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych "WIĘKSZYCE" wraz z niezbędną infrastrukturą (...)" Grzegorz Wojtaszek 41
4 Ogłoszenie Wójta Gminy Reńska Wieś (dot. możliwości zapoznania się z treścią dec. i dokumentacją sprawy) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW (...)" Grzegorz Wojtaszek 48
5 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś (dot. stron postępowania) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW (...)" Grzegorz Wojtaszek 45
6 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkownaiach dla przedsięwziecia pn.:"Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych "Większyce" wraz z niezbedną infrastrukturą (...)" Grzegorz Wojtaszek 49
7 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś - dot. zawiadomienia stron postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:" Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (...)" Grzegorz Wojtaszek 66
8 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa Drogi Gminnej Nr 107691O Kamionka - Poborszów”. Grzegorz Wojtaszek 66
9 Ogłoszenie Wójta Gminy Reńska Wieś (dot. możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa Drogi Gminnej Nr 107691O Kamionka - Poborszów”. Grzegorz Wojtaszek 67
10 Zapytanie cenowe - "usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działaności rolniczej" Grzegorz Wojtaszek 72
11 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wszczęciu post. administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (...)" Grzegorz Wojtaszek 73
12 dot. projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego "zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw". Grzegorz Wojtaszek 81
13 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś - dot. zawiadomienia stron postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa drogi gminnej nr 107691O Kamionka -Poborszów" Grzegorz Wojtaszek 85
14 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Drogi Gminnej Nr 107691O Kamionka - Poborszów” Grzegorz Wojtaszek 94
15 Ogłoszenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Kolejowej w Komornie” Grzegorz Wojtaszek 131
16 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Kolejowej w Komornie” Grzegorz Wojtaszek 100
17 Ankieta dotycząca utylizacji folii i innych odpadów Grzegorz Wojtaszek 96
18 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś - dot. zawiadomienia stron postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa drogi gminnej - ul. Kolejowej w Komornie" Grzegorz Wojtaszek 106
19 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Grzegorz Wojtaszek 129
20 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ”Przebudowa drogi gminnej – ul. Kolejowej w Komornie” Grzegorz Wojtaszek 146

Strona 1 z 9