Obwieszczenia

Filtr tytułów 

Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
101 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Reńska Wieś-Większyce-Poborszów" - dot. stron postępowania Grzegorz Wojtaszek 1871
102 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu dec. o środowisk. uwarunkow. dla przedsięwziecia pn.: "rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Reńska Wieś-Większyce-Poborszów" - dot. możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy Grzegorz Wojtaszek 2068
103 Obwieszczenie dot. wydania postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Reńska Wieś-Większyce-Poborszów" Grzegorz Wojtaszek 1917
104 Obwieszczenie w sprawie postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek YARD Energy Polska Sp. z o.o. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Grzegorz Wojtaszek 2065
105 Obwieszczenie w sprawie postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek YARD Energy Polska Sp. z o.o. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Grzegorz Wojtaszek 1993
106 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Reńska Wieś-Większyce-Poborszów" Grzegorz Wojtaszek 1952
107 Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu o wydaniu decyzji z dnia 31.05.2016 r., znak: SKO.I/40/2156/2015/oś Grzegorz Wojtaszek 2124
108 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś informujące strony postępowania m.in. o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych (...)" Grzegorz Wojtaszek 1934
109 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w całości w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - wobec bezprzedmiotowości Grzegorz Wojtaszek 1905
110 Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu dot. odwołania od decyzji Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 22.07.2015 r. , znak: OŚ.6220.3.33.2014 Grzegorz Wojtaszek 1965
111 Obwieszczenie o zawieszeniu postęp. w sprawie wydania decyzji o środowisk. uwarunk. dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Reńska Wieś (...)" do czasu przedłożenia przez wniosk. raportu o oddział. przedsięwzięcia na środowisko Grzegorz Wojtaszek 1982
112 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa Zespołu elektrowni Wiatrowych Reńska Wieś (...)" Grzegorz Wojtaszek 2112
113 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Reńska Wieś (...)" Grzegorz Wojtaszek 1954
114 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej znajdującej się na działce 1274/5 obręb Reńska Wieś (...)" Grzegorz Wojtaszek 1879
115 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mechnicy" - dot. możliwości zapoznania się z treścią decyzji i z dokumentacją sprawy Grzegorz Wojtaszek 1922
116 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mechnicy" - dot. stron postępowania Grzegorz Wojtaszek 1853
117 Obwieszczenie w sprawie postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Gminy Reńska Wieś - o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.:"Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mechnicy" Grzegorz Wojtaszek 1993
118 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.: "przebudowa drogi gminnej - ul. Słonecznej w Pokrzywnicy" - dot. stron postępowania Grzegorz Wojtaszek 1918
119 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"przebudowa drogi gminnej - ul. Słonecznej w Pokrzywnicy" - dot. możliwości zapoznania się z trescią dec. i z dokumentacją sprawy Grzegorz Wojtaszek 2051
120 Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez KAMET S.A, ul. Reński Koniec 14, 47-208 Reńska Wieś o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Grzegorz Wojtaszek 2109

Strona 6 z 10