Obwieszczenia

Filtr tytułów 

Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
121 Obwieszczenie dot. wszczęcia postęp. administr. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowniach dla przedsięwzieica pn. "przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mechnicy" - na dz. nr 424, 526, 460, 516, 471, 483 i 1258 obręb Mechnica Grzegorz Wojtaszek 1944
122 Obwieszczenie w sprawie postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Gminy Reńska Wieś - o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." przebudowa drogi gminnej - ul. Słonecznej w Pokrzywnicy" Grzegorz Wojtaszek 1882
123 Obwieszczenie informujące strony postępowania o złożeniu odwołania przez YARD Energy Polska Sp. z o.o. od decyzji Wójta Gminy Reńska Wieś odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z zażaleniem na postanowienie RDOŚ w Opolu Grzegorz Wojtaszek 1979
124 Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "przebudowa drogi gminnej - ul. Słonecznej w Pokrzywnicy" - na dz. nr 574 i 760 obręb Pokrzywnica" Grzegorz Wojtaszek 1931
125 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Reńska Wieś (...)" - dot. możliwości zapoznania się z treścią dec. i z dokumentacją sprawy Grzegorz Wojtaszek 1895
126 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Reńska Wieś (...)" - dot. stron postępowania Grzegorz Wojtaszek 2257
127 Obwieszczenie w sprawie post. administr. wszczętego na wniosek YARD Energy Polska Sp. z o.o. - o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Reńska Wieś (...)" Grzegorz Wojtaszek 2195
128 Obwieszczenie o odmowie zawieszenia postęp. administr. wszczętego na wniosek YARD Energy Polska Sp. z o.o. (dawniej KDE Energy Polska Sp. z o.o.) w sprawie wydania DOŚU dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Reńska Wieś (...)" Grzegorz Wojtaszek 1921
129 Obwieszczenie w sprawie postępowania administracyjnego (wszczętego na wniosek KDE Energy Polska Sp z o.o.) dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Reńska Wieś (...)" Grzegorz Wojtaszek 2037
130 Obwieszczenie w sprawie postępowania administracyjnego (wczętego na wniosek KDE Energy Polska Sp z o.o.) dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Reńska Wieś (...)" Grzegorz Wojtaszek 1986
131 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Długomiłowice-Dębowa" (dot. stron postępowania) Grzegorz Wojtaszek 2086
132 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Długomiłowice-Dębowa" (dot. mozliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy) Grzegorz Wojtaszek 1969
133 Obwieszczenie dot. wydania postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwziecia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Długomiłowice-Dębowa" (dot. stron postępowania) Grzegorz Wojtaszek 1886
134 Obwieszczenie o podjęciu postępowania w sprawie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Reńska Wieś (...) " Grzegorz Wojtaszek 2153
135 Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa kanalizacji sanitarnej Długomiłowice-Dębowa" Grzegorz Wojtaszek 2113
136 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Reńska Wieś (...)" Grzegorz Wojtaszek 2600
137 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dot. zapoznania się z dokumentacją sprawy Grzegorz Wojtaszek 2404
138 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dot. stron postępowania Grzegorz Wojtaszek 2404
139 Obwieszczenie dot. wydania postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Grzegorz Wojtaszek 2400
140 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwziecia pn.: "Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Reńska Wieś (...)" Grzegorz Wojtaszek 2065

Strona 7 z 10