Obwieszczenia

Filtr tytułów 

Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
21 Ogłoszenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Kolejowej w Komornie” Grzegorz Wojtaszek 172
22 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Kolejowej w Komornie” Grzegorz Wojtaszek 135
23 Ankieta dotycząca utylizacji folii i innych odpadów Grzegorz Wojtaszek 136
24 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś - dot. zawiadomienia stron postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa drogi gminnej - ul. Kolejowej w Komornie" Grzegorz Wojtaszek 138
25 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Grzegorz Wojtaszek 166
26 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ”Przebudowa drogi gminnej – ul. Kolejowej w Komornie” Grzegorz Wojtaszek 175
27 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 480 (obręb 0100) w miejscowości Większyce (...)" Grzegorz Wojtaszek 188
28 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś - dot. zawiadomienia stron postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (...)" Grzegorz Wojtaszek 205
29 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 480 (...)" Grzegorz Wojtaszek 211
30 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ul. Pawłowicka i ul. Kozielska w Reńskiej Wsi – dokumentacja” - dot. stron postępowania Grzegorz Wojtaszek 195
31 Ogłoszenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ul. Pawłowicka i ul. Kozielska w Reńskiej Wsi – dokumentacja” Grzegorz Wojtaszek 203
32 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś - dot. zawiadomienia stron postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Przebudowa drogi gminnej - ul. Pawłowicka i ul. Kozielska w Reńskiej Wsi - dokumentacja". Grzegorz Wojtaszek 231
33 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy Reńska Wieś w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Reńska Wieś na rok 2021. Grzegorz Wojtaszek 228
34 Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w całości - dot. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa czterech farm fotowoltaicznych (...)" Grzegorz Wojtaszek 236
35 Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa czterech farm fotowoltaicznych (...)" Grzegorz Wojtaszek 248
36 Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania dla przedsięwziecia pn.:"Budowa czterech farm fotowoltaicznych (...)" Grzegorz Wojtaszek 245
37 Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w roku 2021 - m. in. obowiązujące wzory dokumentów wynikające z Zarządzenia Wójta i Uchwały Rady Gminy Grzegorz Wojtaszek 656
38 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.:"Przebudowa drogi gminnej - ul. Pawłowicka i ul. Kozielska w Reńskiej Wsi – dokumentacja” Grzegorz Wojtaszek 264
39 Obwieszczenie informujące strony postępowania m.in. o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. :"Budowa czterech farm fotowoltaicznych (...)" Grzegorz Wojtaszek 253
40 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa czterech farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda (...)" Grzegorz Wojtaszek 281

Strona 2 z 10