Obwieszczenia

Filtr tytułów 

Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
41 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Farma fotowoltaiczna Koźle” – dot. stron postępowania Grzegorz Wojtaszek 291
42 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Farma fotowoltaiczna Koźle” - dot. możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy Grzegorz Wojtaszek 300
43 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś – dot. zawiadomienia stron postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Farma fotowoltaiczna Koźle”. Anna Ludwig 285
44 Informacja o dofinansowaniu zadania pn.:"Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Reńska Wieś w roku 2020" Grzegorz Wojtaszek 298
45 Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 08 października 2020 r., znak: SKO.40.1458.2020.oś Grzegorz Wojtaszek 297
46 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:'"Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego wraz z naziemnymi zbiornikami magazynowymi gazu płynnego (...)" Grzegorz Wojtaszek 273
47 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Farma fotowoltaiczna Koźle" Grzegorz Wojtaszek 314
48 Obwieszczenie dot. przyjęcia dokumentu pn.: "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Reńska Wieś na lata 2021-2024 wraz z perspektywą do 2028 roku" Grzegorz Wojtaszek 328
49 Plan polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2020 - 2021 - Koło łowieckie DZICZY GAJ Grzegorz Wojtaszek 355
50 Komunikat 4/K dot. kąpieliska "Centralne" oraz "Stodoła" na akwenie Dębowa Anna Ludwig 355
51 Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem socjalno-biurowym" - planowanego do realizacji na dz. nr 345/10, 345/11, 345/12 i 345/9 obręb Pociękarb, gm. Reńska Wieś Grzegorz Wojtaszek 322
52 Komunikat 3/K oraz bieżąca ocena wody dot. kąpieliska - "Centralne" oraz "Stodoła" na akwenie Dębowa Anna Ludwig 358
53 Komunikat 2/K oraz bieżąca ocena wody - dot. kąpieliska "Centralne" oraz "Stodoła" na akwenie Dębowa. Grzegorz Wojtaszek 374
54 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (...)" - dot. możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy. Grzegorz Wojtaszek 366
55 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (...)" - dot. stron postępowania Grzegorz Wojtaszek 355
56 Komunikat 1/K oraz bieżąca ocena wody - dot. kąpielsika "Centralne" oraz "Stodoła" na akwenie Dębowa Grzegorz Wojtaszek 347
57 Obwieszczenie Nadleśniczego Kędzierzyn - dot. konsultacji społecznych na temat reprezentatywnych ekosystemów referencyjnych Grzegorz Wojtaszek 390
58 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś - dot. zawiadomienia stron postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Grzegorz Wojtaszek 410
59 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Grzegorz Wojtaszek 427
60 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Radziejów ul. Zielona - Reńska Wieś ul. Kwiatowa" Grzegorz Wojtaszek 392

Strona 3 z 10