Obwieszczenia

Filtr tytułów 

Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
61 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn.: "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Reńska Wieś na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku" Grzegorz Wojtaszek 380
62 Zarządzenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 17.04.2020 r., nr 42/2020 oraz Uchwały Rady Gminy Reńska Wieś - dot. dotacji celowej na dofinansowanie wymiany żródła ciepła Grzegorz Wojtaszek 990
63 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 12.02.2020 r., znak: OŚ.6220.1.15.2019 - dot. zapewnienia udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko. Grzegorz Wojtaszek 533
64 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy Reńska Wieś w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Reńska Wieś na rok 2020. Grzegorz Wojtaszek 480
65 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w całości w sprawie z wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - wobec bezprzedmiotowości. Grzegorz Wojtaszek 549
66 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"zmiana sposobu użytkowania hali na spawalnię na terenie zakładu Betafence Sp. z o. o., ul. Fabryczna 1 w Reńskiej Wsi” Grzegorz Wojtaszek 615
67 Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumnetu pn.:"Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (...)" Grzegorz Wojtaszek 554
68 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu pn.:"projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Reńska Wieś" Grzegorz Wojtaszek 557
69 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy Reńska Wieś w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Reńska Wieś na rok 2019. Grzegorz Wojtaszek 829
70 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa Stacji paliw płynnych i gazu LPG (...)" Grzegorz Wojtaszek 996
71 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"przebudowa drogi powiatowej nr 1408 O Zdzieszowice - Walce (...)" - dot. stron postepowania Grzegorz Wojtaszek 968
72 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"przebudowa drogi powiatowej nr 1408 O Zdzieszowice - Walce (...)" - dot. możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy Grzegorz Wojtaszek 967
73 Obwieszczenie informujące strony postępowania m.in. o wydaniu postanowienia w którym nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:" przebudowa drogi powiatowej nr 1408 (...)" Grzegorz Wojtaszek 1053
74 obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś - dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1408 O Zdzieszowice - Walce (...)" Grzegorz Wojtaszek 1006
75 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1408 (...)" Grzegorz Wojtaszek 1316
76 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.:"«Przebudowa śluz wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi na stopniu wodnym "Januszkowice" (...)"» Grzegorz Wojtaszek 1136
77 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"zmiana sposobu użytkowania części magazynowej hali produkcyjno - magazynowej znajdującej się na działkach 1274/5, 1276/7, 2440/1 (...)" Grzegorz Wojtaszek 990
78 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 17.04.2018 r., znak: OŚ.6220.5.16.2017 - dot. zapewnienia udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko Grzegorz Wojtaszek 1351
79 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy Reńska Wieś w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Reńska Wieś na rok 2018 Grzegorz Wojtaszek 1414
80 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Reńska Wieś na lata 2017-2020 wraz z perspektywą na lata 2021-2024” Grzegorz Wojtaszek 1789

Strona 4 z 10