Obwieszczenia

Filtr tytułów 

Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
81 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn.:"Program Ochrony Środowiska dla Gminy Reńska Wieś na lata 2017-2020 wraz z perspektywą na lata 2021-2024", wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Grzegorz Wojtaszek 1827
82 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1409 O Większyce-Łężce" - dot. stron postępowania Grzegorz Wojtaszek 1763
83 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1409 O Większyce-Łężce" - dot. mozliwości zapoznania się z trescią decyzji i dokumentacją sprawy Grzegorz Wojtaszek 1610
84 Obwieszczenie informujące strony postępowania m.in. o wydaniu postanowienia w którym nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1409 O Większyce-Łężce" Grzegorz Wojtaszek 1798
85 Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1409 O Większyce-Łężce" Grzegorz Wojtaszek 1735
86 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa kanalizacji sanitarnej-Poborszów, Mechnica, Kamionka" - dot. stron postepowania Grzegorz Wojtaszek 1849
87 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa kanalizacji sanitarnej-Poborszów, Mechnica, Kamionka" - dot. mozliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy Grzegorz Wojtaszek 1741
88 Obwieszczenie informujące strony postępowania m.in. o wydaniu postanowienia w którym nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:""Budowa Kanalizacji Sanitarnej - Poborszów, Mechnica, Kamionka" Grzegorz Wojtaszek 1900
89 Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:" Budowa kanalizacji sanitarnej - Poborszów, Mechnica, Kamionka" Grzegorz Wojtaszek 1947
90 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o odmowie wrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:"Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Reńska wieś (...)" - wniosek z dnia 19.05.2014 r. - dot. stron postępowania Grzegorz Wojtaszek 1958
91 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o odmowie wrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Reńska Wieś (...)" - wniosek z dnia 19.05.2014 r. - dot. zapoznania się z treścią dec. i dokumentacją sprawy Grzegorz Wojtaszek 1910
92 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Reńska Wieś (...)" - wniosek z dnia 05.11.2015 r. - dot. stron postępowania Grzegorz Wojtaszek 1870
93 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o odmowie wydania decyzji o środ. uwarunk. dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Reńska Wieś (...)" - wniosek z dnia 05.11.2015 r. - dot. zapoznania się z treścią dec. i dokumentacją sprawy Grzegorz Wojtaszek 1832
94 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Reńska Wieś” - na działce o nr ew 593 obręb Długomiłowice Grzegorz Wojtaszek 1809
95 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w całości w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - wobec bezprzedmiotowości - dot. stron postępowania Grzegorz Wojtaszek 1729
96 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w całości w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - wobec bezprzedmiotowości - dot. możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy Grzegorz Wojtaszek 1832
97 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś dot. postępowania administr. w sprawie złożonego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Reńska Wieś (...) - wniosek z dnia 19.05.2014 r Grzegorz Wojtaszek 2024
98 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś dot. postępowania administr. w sprawie złożonego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Reńska Wieś (...) - wniosek z dnia 05.11.2015 r Grzegorz Wojtaszek 1856
99 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś dot. postępowania administracyjnego w sprawie złożonego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"ścieżki pieszo-rowerowe na zamkniętej linii kolejowej" Grzegorz Wojtaszek 2045
100 obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."ściezki pieszo-rowerowe na zamknietej linii kolejowej" Grzegorz Wojtaszek 1911

Strona 5 z 10