Obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś (dot. stron postępowania) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW (...)"

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Wpisany przez Grzegorz Wojtaszek środa, 29 września 2021 05:39

Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś (dot. stron postępowania) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr. ewid. 89, 248/5, 1090 - obręb 0079 Poborszów oraz działkach nr ewid. 14, 15/2, 16, 17, 90 - obręb 0100 Większyce w miejscowościach Poborszów oraz Większyce, gmina Reńska Wieś, powiat kędzierzyńsko - kozielski, województwo opolskie".

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkownaiach dla przedsięwziecia pn.:"Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych "Większyce" wraz z niezbedną infrastrukturą (...)"

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Poprawiony: piątek, 24 września 2021 05:58 Wpisany przez Grzegorz Wojtaszek piątek, 24 września 2021 05:41

Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wszczęciu postępowania administracyjnego (dot. stron postępowania) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.:Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych "WIĘKSZYCE" wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 9 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowana w miejscowości Większyce, gmina Reńska Wieś” – planowanego do realizacji na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 489 obręb Większyce, gm. Reńska Wieś.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf

   

Strona 6 z 93