Obwieszczenia

Ogłoszenie Wójta Gminy Reńska Wieś (dot. możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa Drogi Gminnej Nr 107691O Kamionka - Poborszów”.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Poprawiony: środa, 15 września 2021 10:16 Wpisany przez Grzegorz Wojtaszek wtorek, 31 sierpnia 2021 06:25

Ogłoszenie Wójta Gminy Reńska Wieś (dot. możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa Drogi Gminnej Nr 107691O Kamionka - Poborszów”.

pobierz ogłoszenie – plik *.pdf

pobierz decyzję Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 31.08.2021 r., znak: OŚ.6220.5.6.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia – plik *.pdf

Treść powyższej decyzji – w myśl art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) – została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Reńska Wieś na okres 14 dni.

 

Zapytanie cenowe - "usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działaności rolniczej"

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Poprawiony: czwartek, 19 sierpnia 2021 11:21 Wpisany przez Grzegorz Wojtaszek czwartek, 19 sierpnia 2021 11:09

Zapytanie cenowe - "usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" - pobierz plik *

   

Strona 8 z 93