Obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wszczęciu post. administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (...)"

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Wpisany przez Grzegorz Wojtaszek środa, 18 sierpnia 2021 09:44

Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr. ewid. 89, 248/5, 1090 - obręb 0079 Poborszów oraz działkach nr ewid. 14, 15/2, 16, 17, 90 - obręb 0100 Większyce w miejscowościach Poborszów oraz Większyce, gmina Reńska Wieś, powiat kędzierzyńsko - kozielski, województwo opolskie".

pobierz obwieszczenie - plik *pdf

 

dot. projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego "zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw".

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Poprawiony: środa, 11 sierpnia 2021 13:38 Wpisany przez Grzegorz Wojtaszek środa, 11 sierpnia 2021 13:11

Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o przystąpieniu do opracowywania i możliwości zapoznania się z projektem uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego, zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXXII/367/2017 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw  (obwieszczenie przesłane przy piśmie UMWO Departament Ochrony Środowiska z dnia 10 sierpnia 2021 r., znak: DOŚ-V.721.4.4.2021.KN).

Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego - pobierz plik *.pdf

   

Strona 9 z 93