Obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś - dot. zawiadomienia stron postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa drogi gminnej nr 107691O Kamionka -Poborszów"

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Poprawiony: piątek, 06 sierpnia 2021 06:43 Wpisany przez Grzegorz Wojtaszek piątek, 06 sierpnia 2021 05:48

Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 06.08.2021 r. - zawiadomienie stron postępowania (art. 10 kpa) przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej nr 107691O Kamionka - Poborszów".

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Drogi Gminnej Nr 107691O Kamionka - Poborszów”

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Wpisany przez Grzegorz Wojtaszek czwartek, 15 lipca 2021 05:50

Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Drogi Gminnej Nr 107691O Kamionka - Poborszów”. Planowane przedsięwzięcie obejmuje przebudowę drogi gminnej usytuowanej pomiędzy miejscowościami Kamionka i Poborszów w Gminie Reńska Wieś - na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 138/3, 251, 435 obręb Kamionka oraz 275, 268/2, 267, 266, 277, 278, 308/5 obręb Poborszów.

pobierz obwieszczenie – plik *.pdf

   

Strona 10 z 93