Obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa elektrowni fotowoltaicznej Komorno o mocy do 12 MW (...)"

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Wpisany przez Grzegorz Wojtaszek wtorek, 28 grudnia 2021 08:37

Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa elektrowni fotowoltaicznej Komorno o mocy do 12 MW, gm. Reńska Wieś na działkach nr 185, 196/2, 197/2, 198/2, 227 oraz 249/2" - planowanego do realizacji na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 185, 196/2, 197/2, 198/2, 227 oraz 249/2 obręb Komorno, gm. Reńska Wieś.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:”Budowa rolniczej elektrociepłowni biogazowej” na dz. nr 345/16 obręb Pociękarb.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Poprawiony: wtorek, 14 grudnia 2021 07:42 Wpisany przez Grzegorz Wojtaszek wtorek, 14 grudnia 2021 07:26

Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:”Budowa rolniczej elektrociepłowni biogazowej” planowanego do realizacji na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 345/16 obręb Pociękarb, gm. Ręńska Wieś.

Zgodnie z przedłożoną kartą informacyjną przedsięwzięcia - planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie rolniczej elektrociepłowni biogazowej. W projektowanej biogazowni w wyniku beztlenowej fermentacji surowców wsadowych (materiałów roślinnych) wytwarzany będzie biogaz, który będzie następie wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i ciepła w agregacie prądotwórczym w procesie kogeneracji.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf

 

   

Strona 3 z 93