Akty prawa miejscowego 2018 r.

Filtr tytułów 

Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Uchwała nr III/16/18 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, dla niepublicznych szkół, dla których Gmina jest organem rejestrującym Anna Ludwig 372
2 Uchwała nr II/12/18 z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działa Anna Ludwig 360
3 Uchwała nr II/9/18 z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Reńska Wieś Anna Ludwig 418
4 Uchwała nr XLV/278/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 19 października 2018r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 4 lutego 2009r. nr XXVII/170/09 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Reńska Wieś Anna Ludwig 376
5 Uchwała nr XLV/277/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 19 października 2018r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadz Anna Ludwig 362
6 Uchwała nr XLV/276/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 19 października 2018r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru z Anna Ludwig 373
7 Uchwała nr XLV/275/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 19 października 2018r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Reńska Wieś Anna Ludwig 388
8 Uchwała nr XLV/273/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 19 października 2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018 Anna Ludwig 416
9 Uchwała nr XLIV/ 27218 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 września 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oaz zasad usytuowania na terenie gminy Reńska Wieś miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowyc Anna Ludwig 367
10 Uchwała nr XLIV/ 271/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, dla niepublicznych sz Anna Ludwig 368

Strona 1 z 4