Akty prawa miejscowego 2019 r.

Filtr tytułów 

Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 UCHWAŁA NR XIV/114/2019 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Reńska Wieś w roku szkolnym 2019/2020 Anna Ludwig 360
2 UCHWAŁA NR XIV/109/19 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XV/104/04 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 21 kwietnia 2004 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, prze Anna Ludwig 375
3 UCHWAŁA NR XIV/106/2019 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Reńska Wieś Anna Ludwig 361
4 UCHWAŁA NR XIII/100/19 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Reńska Wieś uprawnienia do ustalania opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Reńskiej Wsi Anna Ludwig 367
5 UCHWAŁA NR XIII/99/19 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Reńskiej Wsi Anna Ludwig 369
6 UCHWAŁA NR XIII/98/19 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Reńskiej Wsi Anna Ludwig 389
7 UCHWAŁA NR XIII/97/19 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/99/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 24 lutego 2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Reńska Wieś, których właścicielem l Anna Ludwig 358
8 UCHWAŁA NR XIII/95/19 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/87/19 z dnia 25 września 2019r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Anna Ludwig 398
9 UCHWAŁA NR XIII/94/19 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/86/19 z dnia 25 września 2019r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Anna Ludwig 354
10 UCHWAŁA NR XIII/92/19 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy or Anna Ludwig 364

Strona 1 z 5