Zbiór aktów prawa miejscowego

Filtr tytułów 

Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś (część działki nr 81/12 w Radziejowie) Mateusz Siodlaczek 2371
2 Uchwała Nr IX/40/15 z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Reńska Wieś (obszar w sołectwie Radziejów) Aleksandra Kapuścińska 3146
3 Uchwała Nr XLV/302/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 4 września 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Reńska Wieś do stanu faktycznego Aleksandra Kapuścińska 2566
4 Uchwała Nr XLV/301/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz warunków zwolnienia z ponoszenia opłat Aleksandra Kapuścińska 2365
5 Uchwała Nr XLV/300/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 4 września 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania Aleksandra Kapuścińska 2516
6 Uchwała Nr XLII/291/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie Statutu Sołectwa Większyce Aleksandra Kapuścińska 2635
7 Uchwała Nr XLII/290/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie Statutu Sołectwa Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 2599
8 Uchwała Nr XLII/289/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie Statutu Sołectwa Radziejów Aleksandra Kapuścińska 2579
9 Uchwała Nr XLII/288/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie Statutu Sołectwa Pokrzywnica Aleksandra Kapuścińska 2548
10 Uchwała Nr XLII/287/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie Statutu Sołectwa Pociękarb Aleksandra Kapuścińska 2381

Strona 1 z 5