I/5/02 z dn. 18 listopada 2002 r.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

U c h w a ł a  nr I /5/ 02

                                 Rady Gminy w Reńskiej Wsi                                 z dnia 18 listopada 2002 roku w sprawie powołania Stałych Komisji Rady oraz ich składów osobowych.          Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),          R a d a  G m i n y  w Reńskiej Wsi uchwala , co następuje:                                                                                                 §  1 Powołuje się stałe komisje Rady Gminy w składzie: 

I.      Komisję Społeczno - Oświatową

  1. Flegel Krystian
  2. Sudół Ryszard
  3. Friedla Urszula
  4. Sebesta Dorota
  5. Dembończyk Bernard
  6. Krybus Waldemar
   II.     Komisję Finansowo- Gospodarczą1.      Majnusz Joachim2.      Kędzierski Mieczysław3.      Grelich Gabriela4.      Ardeli Bolesław5.      Wenszka Waldemar6.      Kremer Joachim7.      Pendziałek Henryk8.      Moszek Józef                                                 §  2 Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.