V/31/2003 z dn. 26 marca 2003 r.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Uchwała Nr V/31/ 2003

Rady Gminy w Reńskiej Wsi                 z dnia  26 marca 2003 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Stałej Komisji Rady.          Na podstawie art.21 ust.1-3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym  Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. oraz § 21 Statutu Gminy Reńska Wieś
                R a d a  G m i n y  w Reńskiej Wsi,  uchwala co następuje:                                                                          §  1 Wybiera się Radnego Pana Mieczysława Kędzierskiego w skład Komisji  Społeczno Oświatowej Rady Gminy w Reńskiej Wsi.             §  2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.