XLII/271/10 z dn. 9 czerwca 2010 r.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Uchwała Nr XLII/271/10

Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 09 czerwca 2010 r.

 

w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,  Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230) Rada Gminy Reńska Wieś uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik nr 1 do Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 1997 r. Nr 15 poz. 90, z 2009 r. Nr 82, poz. 1208) otrzymuje następujące brzmienie:

„Załącznik nr 1 do Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego

Wykaz Członków Związku Gmin Śląska Opolskiego

 1. Baborów
 2. Bierawa
 3. Byczyna
 4. Cisek
 5. Dobrzeń Wielki
 6. Domaszowice
 7. Głubczyce
 8. Głuchołazy
 9. Grodków
 10. Kędzierzyn – Koźle
 11. Kluczbork
 12. Komprachcice
 13. Korfantów
 14. Lasowice Wielkie
 15. Lubsza
 16. Łambinowice
 17. Olesno
 18. Olszanka
 19. Opole
 20. Pawłowiczki
 21. Pokój
 22. Polska Cerekiew
 23. Radłów
 24. Reńska Wieś
 25. Skarbimierz
 26. Skoroszyce
 27. Strzelce Opolskie
 28. Świerczów
 29. Tułowice
 30. Walce
 31. Wołczyn
 32. Wilków
 33. Zawadzkie”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Reńska Wieś.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.