Uchwały Rady Gminy - kadencja 2010-2014

Filtr tytułów 

Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Uchwała Nr XLVIII/312/14 z dn.13 listopada 2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 2717
2 Uchwała Nr XLVIII/311/14 z dn.13 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 Aleksandra Kapuścińska 2832
3 Uchwała Nr XLVII/310/14 z dn. 29 października 2014 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 2605
4 Uchwała Nr XLVII/309/14 z dn. 29 października 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 2868
5 Uchwała Nr XLVII/308/14 z dn.29 października 2014 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 2780
6 Uchwała Nr XLVII/307/14 z dn. 29 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 Aleksandra Kapuścińska 2791
7 Uchwała Nr XLVI/306/14 z dn. 1 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Apelu Rady Gminy Reńska Wieś do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie budowy ronda na skrzyżowaniu dróg krajowych DK 38 i DK 45 w Reńskiej Wsi Aleksandra Kapuścińska 2634
8 Uchwała Nr XLVI/305/14 z dnia 1 października 2014 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 2629
9 Uchwała Nr XLVI/304/14 z dn. 1 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 Aleksandra Kapuścińska 3084
10 Uchwała Nr XLV/303/14 z dn. 4 września 2014 r. w sprawie dalszego wydzierżawienia działek stanowiących własność Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 2969
11 Uchwała Nr XLV/302/14 z dn. 4 września 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Reńska Wieś do stanu faktycznego Aleksandra Kapuścińska 2750
12 Uchwała Nr XLV/301/14 z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz warunków zwolnienia z ponoszenia opłat Aleksandra Kapuścińska 2931
13 Uchwała Nr XLV/300/14 z dnia 4 września 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania Aleksandra Kapuścińska 2700
14 Uchwała Nr XLV/299/14 z dn. 4 września 2014 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 2806
15 Uchwała Nr XLV/298/14 z dn. 4.09.2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 Aleksandra Kapuścińska 3051
16 Uchwała Nr XLIV/297/14 z dn. 1.8.2014 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku mieszkalnego na działce nr 263 w Kamionce stanowiącego w całości przedmiot najmu Aleksandra Kapuścińska 2743
17 Uchwała Nr XLIV/296/14 z dn. 1.8.2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reńska Wieś– działka 163/2 obręb Komorno Aleksandra Kapuścińska 2529
18 Uchwała Nr XLIV/295/14 z dn. 1.8.2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 2641
19 Uchwała Nr XLIV/294/14 z dn. 1.08.2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2014 Aleksandra Kapuścińska 2705
20 Uchwała Nr XLIII/293/14 z dn. 8.07.2014r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 2611
21 Uchwała XLII/292/14 z dn. 08 lipca 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy 2014r Aleksandra Kapuścińska 2833
22 Uchwała XLII/291/14 z dn. 11 czerwca 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Większyce Aleksandra Kapuścińska 3012
23 Uchwała XLII/ 290/14 z dn. 11 czerwca 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 3092
24 Uchwała XLII/ 289/14 z dn. 11 czerwca 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Radziejów Aleksandra Kapuścińska 3034
25 Uchwała XLII/288/14 z dn.11 czerwca 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Pokrzywnica Aleksandra Kapuścińska 2607
26 Uchwała Nr XLII/287/14 z dn. 11 czerwca 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Pociękarb Aleksandra Kapuścińska 2663
27 Uchwała XLII/ 286/14 z dn. 11 czerwca 2014r. w sprawie Statutu Poborszów Aleksandra Kapuścińska 2882
28 Uchwała XLII/285/14 z dn. 11 czerwiec 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Naczysławki Aleksandra Kapuścińska 3107
29 Uchwała XLII/284/14 z dn. 11 czerwiec 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Mechnica Aleksandra Kapuścińska 2985
30 Uchwała Nr XLII/ 283/14 z dn. 11 czerwiec 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Łężce Aleksandra Kapuścińska 2872
31 Uchwała XLII/282/14 z dn. 11 czerwca 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Komorno Aleksandra Kapuścińska 2536
32 Uchwała Nr XLII/281/14 z dn. 11 czerwiec 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Kamionka Aleksandra Kapuścińska 2879
33 Uchwała Nr XLII/280/14 z dn. 11 czerwiec 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Gierałtowice Aleksandra Kapuścińska 3127
34 Uchwała Nr XLII/279/14 z dn. 11 czerwiec 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Długomiłowice Aleksandra Kapuścińska 3137
35 Uchwała Nr XLII/278/14 z dn. 11 czerwca 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Dębowa Aleksandra Kapuścińska 3000
36 Uchwała Nr XLII/277/14 z dn. 11 czerwca 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Bytków Aleksandra Kapuścińska 2975
37 Uchwała Nr XLII/276/14 z dn. 11 czerwiec 2014r w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reńska Wieś - działka 31/36 obręb Komorno Aleksandra Kapuścińska 2943
38 Uchwała Nr XLII/275/14 z dn. 11 czerwiec 2014r w sprawie przyjęcia zmian Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu Aleksandra Kapuścińska 3121
39 Uchwała Nr XLII/274/14 z dn. 11 czerwiec 2014r w sprawie przyjęcia zmiany Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu Aleksandra Kapuścińska 3203
40 Uchwała Nr XLII/273/14 z dn. 11 czerwca 2014r w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/14 Rady Gminy Reńskiej Wsi z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego Aleksandra Kapuścińska 3528
41 Uchwała Nr XLII/272/14 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Aleksandra Kapuścińska 3297
42 Uchwała Nr XLII/271/14 z dn. 11 czerwca 2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 Aleksandra Kapuścińska 2935
43 Uchwała Nr XLII/270/14 z dn. 11 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Reńska Wieś za 2013 rok Aleksandra Kapuścińska 2619
44 Uchwała Nr XLII/269/14 z dn. 11 czerwca 2014 r. w sprawie zatweirdzenia sparowzdania finansowego za 2013 rok Aleksandra Kapuścińska 2977
45 Uchwała Nr XLI/268/14 z dn. 23 kwietnia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego Aleksandra Kapuścińska 2825
46 Uchwała Nr XLI/267/14 z dn. 23 kwietnia 2014r. w sprawie wyrażenia opinii na temat połączenia Gmin Pawłowiczki i Reńska Wieś w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Aleksandra Kapuścińska 2957
47 Uchwała Nr XlI/266/14 z dn. 23 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Reńska Wieś w 2014 roku Aleksandra Kapuścińska 2596
48 Uchwała Nr XLI/265/14 z dn. 23 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Reńskiej Wsi Aleksandra Kapuścińska 2827
49 Uchwała Nr XLI/264/14 z dn. 23 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2016 Aleksandra Kapuścińska 2889
50 Uchwała Nr XLI/263/14 z dn. 23 kwietnia 2014r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania:"Budowa kanalizacji sanitarnej w Komornie" Aleksandra Kapuścińska 2560

Strona 1 z 7