Uchwała Nr XLII/274/14 z dn. 11 czerwiec 2014r w sprawie przyjęcia zmiany Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Uchwała Nr XLII/274/14

Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 11 czerwca 2014 r.

w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Załącznik nr 1 do Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 1997 r. Nr 15 poz. 90, z 2009 r. Nr 82, poz. 1208, z 2010 r. Nr 110, poz. 1204, z 2012 r. poz. 97, z 2013 r. poz. 1521 i poz. 2534) otrzymuje następujące brzmienie:

„Załącznik nr 1 do Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego

Wykaz Członków Związku Gmin Śląska Opolskiego

 1. Bierawa
 2. Byczyna
 3. Cisek
 4. Dąbrowa
 5. Dobrzeń Wielki
 6. Domaszowice
 7. Głuchołazy
 8. Gogolin
 9. Grodków
 10. Kamiennik
 11. Kędzierzyn-Koźle
 12. Kluczbork
 13. Komprachcice
 14. Korfantów
 15. Lasowice Wielkie
 16. Lewin Brzeski
 17. Lubsza
 18. Łambinowice
 19. Łubniany
 20. Olesno
 21. Olszanka
 22. Opole
 23. Otmuchów
 24. Pakosławice
 25. Pawłowiczki
 26. Pokój
 27. Polska Cerekiew
 28. Reńska Wieś
 29. Skarbimierz
 30. Skoroszyce
 31. Strzelce Opolskie
 32. Świerczów
 33. Tułowice
 34. Walce
 35. Wilków
 36. Wołczyn

37.  Zawadzkie

38.  Zdzieszowice”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Reńska Wieś.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.