Uchwały Rady Gminy - kadencja 2010-2014

Filtr tytułów 

Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
101 XXXII/ 212/ 13 z dn. 19 czerwca 2013 w sprawie zmiany do Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Reńskiej Wsi Aleksandra Kapuścińska 3128
102 XXXII/211/13 z dn. 19 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Reńska Wieś dotyczącego poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg krajowych Nr 38 i Nr 45 oraz z drogą wojewódzką Nr 418 w miejscowości Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 2955
103 XXXII/210/13 z dn. 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 2824
104 XXXII/209/13 z dn.19 czerwca 2013 r. w sprawie zmianyw budżecie gminy na rok 2013 Aleksandra Kapuścińska 3007
105 XXXII/208/13 z dn. 19 czerwca 2013 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Reńska Wieś za 2012 rok Aleksandra Kapuścińska 3315
106 XXXII/207/13 z dn. 19 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok Aleksandra Kapuścińska 3179
107 XXXI/206/13 z dn. 22 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu miejsc wykorzystywanych do kąpieli Aleksandra Kapuścińska 3231
108 XXXI/205/13 z dn.22 maja 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reńska Wieś- działka 408/3 obręb Dębowa Aleksandra Kapuścińska 3628
109 XXXI/204/13 z dn. 22 maja 2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reńska Wieś- działka 408/4 obręb Dębowa Aleksandra Kapuścińska 3411
110 XXXI/203/13 z dn.22 maja 2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/193/13 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 24 kwietnia 2013 r. Aleksandra Kapuścińska 3332
111 XXXI/202/13 z dn. 22 maja 2013 r. w sprawie zmiany ustawy nr XVIII/120/12 rADY Gminy Reńska Wieś z dn. 7 marca 2012 Aleksandra Kapuścińska 3600
112 XXXI/201/13 z dn.22 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie wyrażenia woli współpracy z gminami subregionu kędzierzyńsko-kozielskiego Aleksandra Kapuścińska 3322
113 XXXI/200/13 z dn. 22 maja 2013 r. w sprawie nawiązania współpracy z Gminą Neuenstein Aleksandra Kapuścińska 3260
114 XXXI/199/13 z dn.22 maja 2013r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego Aleksandra Kapuścińska 3033
115 XXXI/198/13 z dn.22 maja 2013r.w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 3156
116 XXXVII/197/13 z dn. 22 maja 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013 Aleksandra Kapuścińska 2893
117 XXX/196/13 z dn. 24 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Większycach. Aleksandra Kapuścińska 3223
118 XXX/195/13 z dn. 24 kwietnia 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reńska Wieś  działka 1227/4 obręb Długomiłowice Aleksandra Kapuścińska 4151
119 XXX/194/13 z dn. 24 kwietnia 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reńska Wieś  działka 1227/3 i 1227/5 obręb Długomiłowice Aleksandra Kapuścińska 3591
120 XXX/193/13 z dn. 24 kwietnia 2013 r. w sprawie dalszego wydzierżawienia działek stanowiących własność Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 3576
121 XXX/192/13 z dn. 24 kwietnia 2013 r.w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy  Karta Nauczyciela- pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach ... Aleksandra Kapuścińska 3033
122 XXX/191/13 z dn. 24 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. Moja praca, mój sukces w ramach Priorytetu VII Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej int.... Aleksandra Kapuścińska 3016
123 XXX/190/13 z dn. 24 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia woli współpracy z gminami subregionu kędzierzyńsko-kozielskiego Aleksandra Kapuścińska 3451
124 XXX/189/13 z dn. 24 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 3246
125 XXX/188/13 z dn. 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 2862
126 XXX/187/13 z dn. 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013 Aleksandra Kapuścińska 2880
127 XXIX/186/13 z dn. 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Reńska Wieś w 2013 roku Aleksandra Kapuścińska 2472
128 XXIX/185/13 z dn. 5 marca 2013 r.w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 2474
129 XXIX/184/13 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Reńska Wieś na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki. Aleksandra Kapuścińska 3115
130 XXIX/183/13 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 2972
131 XXIX/182/13 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2013 Aleksandra Kapuścińska 3100
132 XXVIII\181\13 z dnia 23 stycznia 2013 r w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Reńska Wieś Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marii Magdaleny w Długomiłowicach Aleksandra Kapuścińska 3123
133 XXVIII\180\13 z dnia 23 stycznia 2013 r w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu Aleksandra Kapuścińska 3039
134 XXVIII/179/13 z dnia 23 stycznia 2013 r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Reńska Wieśna 2013 rok. Aleksandra Kapuścińska 3017
135 XXVIII/178/13 z dnia 23 stycznia 2013 r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2013 rok dla Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 3141
136 XXVIII/177\13 z dnia 23 stycznia 2013 r w sprawie dalszego wydzierżawienia sali gimnastycznej i kotłowni w Mechnicy Aleksandra Kapuścińska 3598
137 XXVIII\176/13 z dnia 23 stycznia 2013 r w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXVI/165/12 z dnia 12 grudnia 2012 r w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 3210
138 XXVIII/175/13 z dnia 23 stycznia 2013 r w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 2929
139 XXVIII/174/13 z dnia 23 stycznia 2013 r w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2013 Aleksandra Kapuścińska 2976
140 XXVIII/173/13 z dnia 23 stycznia 2013 r w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Reńska Wieś na 2013 rok Aleksandra Kapuścińska 3098
141 XXVIII/172\13 z dnia 23 stycznia 2013 r w sprawie pzyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok Aleksandra Kapuścińska 3166
142 XXVII/171/12 z dnia 21 grudnia 2012 r w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2012 Aleksandra Kapuścińska 3351
143 XXVII/170/12 z dnia 21 grudnia 2012 r w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 3061
144 XXVI\169\12 z dnia 21 grudnia 2012 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reńska Wieś na rok 2013 Aleksandra Kapuścińska 2926
145 XXVI\168\12 z dnia 12 grudnia 2012 r w prawie zmiany uchwały własnej Nr XIX\113\08 Z dnia 04 czerwca 2008 roku w sprawiediet przysługującym radnym Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 2965
146 XXVI\167\12 z dnia 12 grudnia 2012 r w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 3124
147 XXVI/166/12 z dn. 12 grudnia 2012 r. w sprawie zakupu przez Gminę Reńska Wieś działki nr 1046 położonej w miejscowości Poborszów będącej własnością osoby fizycznej Aleksandra Kapuścińska 3289
148 XXVI\165\12 Z DNIA 12 grudnia 2012 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 3578
149 XXVI\164\12 z dnia 12 grudnia 2012r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 3208
150 XXVI/163/12 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012 Aleksandra Kapuścińska 3015

Strona 3 z 7