Uchwały Rady Gminy - kadencja 2010-2014

Filtr tytułów 

Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
201 XVII/112/12 z dn. 13 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012 Aleksandra Kapuścińska 3398
202 XVII/112/12 z dn. 13 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012 Aleksandra Kapuścińska 3553
203 XVII/111/12 z dn. 13 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Kędzierzyńsko- Kozielskim w sprawie prowadzenia Zespołu Szkół w Komornie. Aleksandra Kapuścińska 3245
204 XVI/110/12 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu Uczymy się, rozwijamy, bawimy się Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. Aleksandra Kapuścińska 3248
205 XVI/109/12 z dn. 25 stycznia 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Większycach Aleksandra Kapuścińska 3525
206 XVI/108/12 z dn. 25 stycznia 2012 r. w sprawie poparcia apelu do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry. Aleksandra Kapuścińska 3631
207 XVI/107/12 z dn. 25 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 3243
208 XVI/106/12 z dn 25 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012 Aleksandra Kapuścińska 3723
209 XVI/105/12 z dn. 25 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Reńska Wieś na 2012 rok. Aleksandra Kapuścińska 3483
210 XVI/104/12 z dn. 25 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012 rok. Aleksandra Kapuścińska 3243
211 XV/103/11 z dn. 28 grudnia 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Komornie Aleksandra Kapuścińska 3300
212 XV/102/11 z dn. 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok dla Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 3529
213 XV/101/11 z dn. 28 grudnia 2011 r. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Reńska Wieś na 2012 rok Aleksandra Kapuścińska 3519
214 XV/100/11 z dn. 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 3606
215 XV/99/11 z dn. 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011 Aleksandra Kapuścińska 3100
216 XV/98/11 z dn. 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 2954
217 XV/97/11 z dn. 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reńska Wieś na rok 2012 Aleksandra Kapuścińska 3151
218 XIV/96/11 z dn. 30 listopada 2011 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 3022
219 XIV/95/11 z dn. 30 listopada 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011 Aleksandra Kapuścińska 3187
220 XIV/94/11 z dn. 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia formularzy stanowiących informacje i deklaracje na podatek od nieruchomości Aleksandra Kapuścińska 3505
221 XIV/93/11 z dn. 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Aleksandra Kapuścińska 3441
222 XIV/92/11 z dn. 30 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego. Aleksandra Kapuścińska 3037
223 XIV/91/11 z dn. 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Aleksandra Kapuścińska 3764
224 XIII/90/11 z dn. 26 października 2011 r. w sprawie zaliczenia dróg w obrębie Pociękarb- Łężce do kategorii dróg gminnych Aleksandra Kapuścińska 3014
225 XIII/89/11 z dn. 26 października 2011 r. w sprawie wyboru ławników sądowych do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie Koźlu na kadencję 2012-2015. Aleksandra Kapuścińska 3369
226 XIII/88/11 z dn. 26 października 2001r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 3493
227 XIII/87/11 z dn. 26 października 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011 Aleksandra Kapuścińska 3196
228 XII/86/11 z dn. 28 września 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011 Aleksandra Kapuścińska 3130
229 XII/85/11 z dn. 28 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 5771
230 XII/84/11 z dn. 28 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 3115
231 XII/83/11 z dn. 28 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 6171
232 XII/82/11 z dn. 28 września 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Reńska Wieś - działka 500/3 obręb Dębowa Aleksandra Kapuścińska 3548
233 XI/81/11 z dn. 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 3098
234 XI/80/11 z dn. 31 sierpnia 2011r. w sprawie powołania zaspołu w celu przedstawienia opinii o kandydatach na ławników sądowych na kadencję 2011-2015 Aleksandra Kapuścińska 3244
235 XI/79/11 z dn. 31 sierpnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Długomiłowice Aleksandra Kapuścińska 3373
236 XI/78/11 z dn. 31 sierpnia 2011r. w sprawie dopład dla odbiorców usług do cen za odprowadzanie ścieków Aleksandra Kapuścińska 3267
237 XI/77/11 z dn. 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011 Aleksandra Kapuścińska 3373
238 X/76/11 z dn. 27 lipca 2011 r. Aleksandra Kapuścińska 3527
239 X/75/11 z dn. 27 lipca 2011 r. Aleksandra Kapuścińska 3464
240 X/74/11 z dn. 27 lipca 2011 r. Aleksandra Kapuścińska 5821
241 X/73/11 z dn. 27 lipca 2011 r. Aleksandra Kapuścińska 3045
242 X/72/11 z dn. 27 lipca 2011 r. Aleksandra Kapuścińska 3179
243 X/71/11 z dn. 27 lipca 2011 r. Aleksandra Kapuścińska 3789
244 X/70/11 z dn. 27 lipca 2011 r. Aleksandra Kapuścińska 3757
245 X/69/11 z dn. 27 lipca 2011 r. Aleksandra Kapuścińska 3469
246 X/68/11 z dn. 27 lipca 2011 r. Aleksandra Kapuścińska 3387
247 X/67/11 z dn. 27 lipca 2011 r. Aleksandra Kapuścińska 3200
248 X/66/11 z dn. 27 lipca 2011 r. Aleksandra Kapuścińska 3072
249 X/65/11 z dn. 27 lipca 2011 r. Aleksandra Kapuścińska 3144
250 X/64/11 z dn. 27 lipca 2011 r. Aleksandra Kapuścińska 3525

Strona 5 z 7