Uchwały Rady Gminy - kadencja 2010-2014

Filtr tytułów 

Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
51 Uchwała Nr XLI/262/14 z dn. 23 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 2714
52 Uchwała Nr XLI/261/14 z dn. 23 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 Aleksandra Kapuścińska 3033
53 Uchwała Nr XL/260/14 z dn. 26 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Większycach Aleksandra Kapuścińska 2815
54 Uchwała Nr XL/259/14 z dn. 26 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody nba wyodrębnienie w budżecie Gminy Reńska wieś środków stanowiących fundusz solecki Aleksandra Kapuścińska 2264
55 Uchwała Nr XL/258/14 z dn. 26 marca 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Reńska Wieś na lata 2014-2018 Aleksandra Kapuścińska 2577
56 Uchwała Nr XL/257/14 z dn. 26 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dębowej Aleksandra Kapuścińska 2828
57 Uchwała Nr XL/256/14 z dn. 26 marca 2014 r. w sprawie współdziałania Gminy Reńska Wieś z Gminami Kędzierzyn-Koźle,Bierawa,Cisek, w zakresie aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Kędzierzyn-Koźle Aleksandra Kapuścińska 2366
58 Uchwała Nr XL/255/14 z dn. 26 marca 2014r w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Reńska Wieś w 2014 roku. Aleksandra Kapuścińska 2485
59 Uchwała Nr XL/254/14 z dn. 26 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 Aleksandra Kapuścińska 2939
60 Uchwała Nr XXXIX/253/14 z dn. 26 lutego 2014r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Reńska Wieś do stanu faktycznego Aleksandra Kapuścińska 2733
61 Uchwała Nr XXXIX/252/14 z dn. 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/189/13 rRady Gminy Renska Wieś z dnia 24 kwietnia 2013r. Aleksandra Kapuścińska 2367
62 Uchwała Nr XXXIX/251/14 z dn. 26 lutego 2014 r. w prawie udzielenia pozyczki długoterminowej Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Mechnica Aleksandra Kapuścińska 2442
63 Uchwała Nr XXXIX/250/14 z dn. 26 lutego 2014 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 2418
64 Uchwała Nr XXXIX/249/14 z dn. 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 Aleksandra Kapuścińska 2761
65 Uchwała Nr XXXVIII/248/14 z dn. 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok dla Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 2554
66 Uchwała Nr XXXVIII/247/14 z dn. 29 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Reńska Wieś na 2014 rok Aleksandra Kapuścińska 2385
67 Uchwała Nr XXXVIII/246/14 z dn. 29 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania Aleksandra Kapuścińska 2327
68 Uchwała Nr XXXVIII/245/14 z dn. 29 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania dieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Aleksandra Kapuścińska 2311
69 Uchwała Nr XXXVIII/244/14 z dn. 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Renska wieś na lata 2014-2018 Aleksandra Kapuścińska 2425
70 Uchwała Nr XXXVIII/243/14 z dn. 29 stycznia 2014 r. w sprawie sprostowania błędu rachunkowego w uchwale Nr XXXVII/235/13 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reńska Wieś na rok 2014 Aleksandra Kapuścińska 2315
71 Uchwała Nr XXXVII/242/14 z dn. 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmien w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 2477
72 Uchwała Nr XXXVIII/241/14 z dn. 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 Aleksandra Kapuścińska 2716
73 Uchwała Nr XXXVIII/240/14 z dn. 29 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok zawierającego plan kontroli Aleksandra Kapuścińska 2230
74 Uchwała Nr XXXVIII/239/14z dn. 29 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Reńska Wieś na 2014 rok Aleksandra Kapuścińska 2491
75 Uchwała Nr XXXVII/238/13 z dn.23 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 2922
76 Uchwała Nr XXXVII/237/13 z dn.23 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013 Aleksandra Kapuścińska 3112
77 Uchwała Nr XXXVII/236/13 z dn. 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 3063
78 Uchwała Nr XXXVII/235/13 z dn. 23 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reńska Wieś na rok 2014 Aleksandra Kapuścińska 3031
79 Uchwała Nr XXXVI/234/13 z dn. 27 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 2984
80 Uchwała Nr XXXVI/233/13 z dn. 27 listopada 2013 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 2748
81 Uchwała Nr XXXVI/232/13 z dn. 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013 Aleksandra Kapuścińska 3148
82 Uchwała Nr XXXVI/231/13 z dn. 27 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenie Program Ochrony Środowiska dla Gminy Reńska Wieś na lata 2013 2016 z perspektywą na lata 2017 2020 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko Aleksandra Kapuścińska 3296
83 XXXV/230/13 z dn. 23 października 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 3103
84 XXXV/229/13 z dn. 23 października 2013 r. w sprawie której intencją jest udzielenie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego Aleksandra Kapuścińska 3065
85 XXXV/228/13 z dn. 23 października 2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 2769
86 XXXV/227/13 z dn.23 października 2013 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 2870
87 XXXV/226/13 z dn. 23 października 2013 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013 Aleksandra Kapuścińska 3107
88 XXXV/225/13 z dn. 23 października 2013 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Aleksandra Kapuścińska 3217
89 XXXV/224/13 z dn. 23 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Aleksandra Kapuścińska 3789
90 XXXIV/223/13 z dn. 28 sierpnia 2013r. w sprawie podjęcia współpracy z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie zapewnienia osobom z terenu Gminy Reńska Wieś, niepełnosprawnym z powodu upośledzenia umysłowego, zaburzeń psy Aleksandra Kapuścińska 2446
91 XXXIV/222/13 z dn. 28 sierpnia 2013 r.w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu Aleksandra Kapuścińska 2555
92 XXXIV/221/13 z dn. 28 sierpnia 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reńska Wieś działka nr 687 obręb Poborszów Aleksandra Kapuścińska 2529
93 XXXIV/220/13 z dn. 28 sierpnia 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 2794
94 XXXIV/219/13 z dn. 28 sierpień 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/193/13 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 24 kwietnia 2013 r. Aleksandra Kapuścińska 2945
95 XXXIV/218/13 z dn. 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozie finansowej Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 3093
96 XXXIV/ 217/ 13 z dn. 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013 Aleksandra Kapuścińska 2938
97 XXXIII/216/13 z dn. 11 lipca 2013 r. w sprawie nadania ulicy w Radziejowie Aleksandra Kapuścińska 2945
98 XXXIII/215/13 z dn. 11 lipca 2013 r. w sprawie nadania ulicy w Radziejowie Aleksandra Kapuścińska 2950
99 XXXIII/214/13 z dn. 11 lipca 2013 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 3308
100 XXXIII/213/13 z dn. 11 lipca 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2013 Aleksandra Kapuścińska 3207

Strona 2 z 7