Uchwały Rady Gminy- kadencja 2014-2018

Filtr tytułów 

Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Uchwała nr XLV/279/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 19 października 2018r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Większyce stanowiącej własność Gminy Reńska Wieś Anna Ludwig 1062
2 Uchwała nr XLV/278/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 19 października 2018r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 4 lutego 2009r. nr XXVII/170/09 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Reńska Wieś Anna Ludwig 1305
3 Uchwała nr XLV/277/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 19 października 2018r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadz Anna Ludwig 1104
4 Uchwała nr XLV/276/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 19 października 2018r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru z Anna Ludwig 880
5 Uchwała nr XLV/275/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 19 października 2018r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Reńska Wieś Anna Ludwig 1004
6 Uchwała nr XLV/274/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 19 października 2018r. w sprawie zmianw wieloletniej prognozie finansowej Gminy Reńska Wieś Anna Ludwig 1007
7 Uchwała nr XLV/273/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 19 października 2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018 Anna Ludwig 1098
8 Uchwała nr XLIV/ 27218 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 września 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oaz zasad usytuowania na terenie gminy Reńska Wieś miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowyc Anna Ludwig 1257
9 Uchwała nr XLIV/ 271/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, dla niepublicznych sz Anna Ludwig 1054
10 Uchwała nr XLIV/ 270/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 września 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 Anna Ludwig 1222

Strona 1 z 28