Uchwała nr XLIV/ 271/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, dla niepublicznych sz

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Uchwała nr XLIV/ 271/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 września 2018r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, dla niepublicznych szkół, dla których Gmina jest organem rejestrującym (pobierz)