Uchwała nr XLIV/ 27218 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 września 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oaz zasad usytuowania na terenie gminy Reńska Wieś miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowyc

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Uchwała nr XLIV/ 27218 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 września 2018r.  w  sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oaz zasad usytuowania na terenie gminy Reńska Wieś miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (pobierz)