Uchwała nr XLV/277/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 19 października 2018r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadz

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Uchwała nr XLV/277/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 19 października 2018r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Reńska Wieś oraz warunków i sposobu ich przyznawania (pobierz)