Uchwały Rady Gminy- kadencja 2014-2018

Filtr tytułów 

Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
11 Uchwała nr XLIV/ 269/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 września 2018r. w sprawie zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś Anna Ludwig 916
12 Uchwała nr XLIV/ 268/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 września 2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018 Anna Ludwig 1033
13 Uchwała nr XLIII/ 267/18 Rady Gminy Reńska Wieśz dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Anna Ludwig 1323
14 Uchwała nr XLIII/ 266/18 Rady Gminy Reńska Wieśz dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie zakupu przez Gminę Reńska Wieś działki nr 207 położonej w miejscowości Mechnica będącej własnością osoby fizycznej Anna Ludwig 1267
15 Uchwała nr XLIII/ 265/18 Rady Gminy Reńska Wieśz dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzony Anna Ludwig 1097
16 Uchwała nr XLIII/ 264/18 Rady Gminy Reńska Wieśz dnia29 sierpnia 2018r. w sprawie nadania wyróżnienia honorowego ,,Za zasługi dla Gminy Reńska Wieś”dla Państwa Joanny i Gerarda Wilczków Anna Ludwig 1273
17 Uchwała nr XLIII/ 263/18 Rady Gminy Reńska Wieśz dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie nadania wyróżnienia honorowego ,,Za zasługi dla Gminy Reńska Wieś” dla Pana Reinharda Markiefki Anna Ludwig 1002
18 Uchwała nr XLIII/ 262/18 Rady Gminy Reńska Wieśz dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Reńska Wieś stanowiącej własność Gminy Reńska Wieś Anna Ludwig 1279
19 Uchwała nr XLIII/ 261/18 Rady Gminy Reńska Wieśz dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Większyce stanowiącej własność Gminy Reńska Wieś Anna Ludwig 1169
20 Uchwała nr XLIII/ 260/18 Rady Gminy Reńska Wieśz dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Reńska Wieś; Anna Ludwig 1178

Strona 2 z 28