Uchwały Rady Gminy- kadencja 2014-2018

Filtr tytułów 

Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
31 Uchwała nr XLI/249/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 maja 2018r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reńska Wieś – działka 31/36 obręb Komorno (*.pdf) Anna Ludwig 1665
32 Uchwała nr XLI/248/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 maja 2018r. w sprawie odwołania skarbnika Gminy Reńska Wieś Anna Ludwig 1335
33 Uchwała nr XLI/247/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 maja 2018r. w sprawie zmiany WPF (*.pdf) Anna Ludwig 1392
34 Uchwała nr XLI/246/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia z dnia 29 maja 2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy Reńska Wieś na rok 2018 (*.pdf) Anna Ludwig 1273
35 Uchwała nr XLI/245/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia z dnia 29 maja 2018r. w sprawie sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Reńska Wieś za 2017 rok Anna Ludwig 1189
36 Uchwała nr XLI/244/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia z dnia 29 maja 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Anna Ludwig 1564
37 Uchwała nr XL/243/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie wyrażenia opinii na temat utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Anna Ludwig 1646
38 Uchwała nr XL/242/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Reńska Wieś w zakresie aktywizacji   mieszkańców Gminy Reńska Wieś, niegospodarnego zarządzania finansami oraz przekazywania mie Anna Ludwig 1638
39 Uchwała nr XL/241/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie okreslenia wykazu kąpielisk  oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Reńska Wieś na rok 2018 Anna Ludwig 2079
40 Uchwała nr XL/240/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Reńska Wieś  Anna Ludwig 1312

Strona 4 z 28