Uchwały Rady Gminy- kadencja 2014-2018

Filtr tytułów 

Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
41 Uchwała nr XL/239/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018 Anna Ludwig 1431
42 Uchwała nr XXXIX/238/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 marca 2018r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburz Anna Ludwig 1796
43 Uchwała nr XXXIX/237/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 marca 2018r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Łężce stanowiącej własność Gminy Reńska Wieś Anna Ludwig 1874
44 Uchwała nr XXXIX/236/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 marca 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola Anna Ludwig 1459
45 Uchwała nr XXXIX/235/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Reńska Wieś na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Anna Ludwig 1748
46 Uchwała nr XXXIX/234/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Reńska Wieś na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Anna Ludwig 1585
47 Uchwała nr XXXIX/233/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 marca 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś Anna Ludwig 1718
48 Uchwała nr XXXIX/232/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 marca 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego Anna Ludwig 1846
49 Uchwała nr XXXIX/231/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 marca 2018r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych Anna Ludwig 1770
50 Uchwała nr XXXIX/230/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 marca 2018r. w sprawie obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz przedszkolu Gminy Reńska Wieś; Anna Ludwig 1307

Strona 5 z 28