Uchwały Rady Gminy- kadencja 2014-2018

Filtr tytułów 

Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
51 Uchwała nr XXXIX/229/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 marca 2018r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków za pomocą innego instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny Anna Ludwig 1544
52 Uchwała nr XXXIX/228/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 marca 2018r. sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Reńska Wieś w 2018 roku Anna Ludwig 1061
53 Uchwała nr XXXIX/227/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 marca 2018r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Anna Ludwig 1361
54 Uchwała nr XXXIX/226/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 marca 2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy Reńska Wieś na rok 2018 Anna Ludwig 1668
55 Uchwała nr XXXVIII/225/18 Rady Gminy Reńska Wieś w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2315/1 położonej w obrębie Reńska Wieś stanowiącej własność Gminy Reńska Wieś Anna Ludwig 1894
56 Uchwała nr XXXVIII/224/18 Rady Gminy Reńska Wieś w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2316 położonej w obrębie Reńska Wieś stanowiącej własność Gminy Reńska Wieś Anna Ludwig 1828
57 Uchwała nr XXXVIII/223/18 Rady Gminy Reńska Wieś w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Reńska Wieś nr XVI/109/12 z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Większycach Anna Ludwig 1191
58 Uchwała nr XXXVIII/222/18 Rady Gminy Reńska Wieś w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, dla niepublicznych szkół, dla których Gmina jest organem rejestrującym Anna Ludwig 1321
59 Uchwała nr XXXVIII/221/18 Rady Gminy Reńska Wieś w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Reńska Wieś Anna Ludwig 1611
60 Uchwała nr XXXVIII/220/18 Rady Gminy Reńska Wieś w sprawie zmiany budżetu gminy Reńska Wieś na rok 2018 Anna Ludwig 1870

Strona 6 z 28