Uchwały Rady Gminy- kadencja 2014-2018

Filtr tytułów 

Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
91 Uchwała nr XXXIII/189/17 z dnia 23 sierpnia 2017 w sprawie nawiązania współpracy z Gminą Nógrad na Węgrzech Anna Ludwig 2199
92 Uchwała nr XXXIII/188/17 z dnia 23 sierpnia 2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Reńska Wieś Anna Ludwig 2220
93 Uchwała nr XXXIII/187/17 z dnia 23 sierpnia 2017 w sprawie zmiany buzetu gminy na rok 2017 Anna Ludwig 2066
94 Uchwała Nr XXXII/186/17 z dn. 28.6.2017 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 2335
95 Uchwała Nr XXXII/185/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 2553
96 Uchwała Nr XXXII/184/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 2395
97 Uchwała nr XXXII/183/17 z dn. 28.06.2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 2495
98 Uchwała nr XXXII/182/17 z dn. 28 czerwca 2017 r.w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017 Aleksandra Kapuścińska 2198
99 Uchwała nr XXXI/181/17 z dn. 7 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały „w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś” położonego w sołectwie Długomiłowice Aleksandra Kapuścińska 2082
100 Uchwała nr XXXI/180/17 z dn. 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały własnej nr XXIX/168/17 z dnia 29 marca 2017 r.w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe Aleksandra Kapuścińska 1980

Strona 10 z 28