kadencja 2018-2023

Filtr tytułów 

Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 UCHWAŁA NR XXXVIII/300/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Reńska Wieś na lata 2021- 2030 Anna Ludwig 31
2 UCHWAŁA NR XXXVIII/299 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Reńska Wieś Anna Ludwig 23
3 UCHWAŁA NR XXXVIII/298/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Oświaty Gminy Reńska Wieś na lata 2021-2025” Anna Ludwig 20
4 UCHWAŁA NR XXXVIII/297/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiczneg Anna Ludwig 20
5 UCHWAŁA NR XXXVIII/296/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021 Anna Ludwig 32
6 UCHWAŁA NR XXXVII/295/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 29 września 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Anna Ludwig 52
7 UCHWAŁA NR XXXVII/294/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 29 września 2021 r. w sprawie uznania Rady Gminy Reńska Wieś za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji Anna Ludwig 46
8 UCHWAŁA NR XXXVII/293/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś Anna Ludwig 74
9 UCHWAŁA NR XXXVII/292/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 29 września 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Reńska Wieśw obrębie Gierałtowice Anna Ludwig 35
10 UCHWAŁA NR XXXVII/291/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Anna Ludwig 51
11 UCHWAŁA NR XXXVII/290/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Reńska Wieś Anna Ludwig 39
12 UCHWAŁA NR XXXVII/289/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 29 września 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mechnicy Anna Ludwig 42
13 UCHWAŁA NR XXXVII/288/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Anna Ludwig 51
14 UCHWAŁA NR XXXVII/287/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021 Anna Ludwig 62
15 UCHWAŁA NR XXXVI/286/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXVII/217/2020 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu Anna Ludwig 52
16 UCHWAŁA NR XXXVI/285/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Reńska Wieś w obrębie Komorno Anna Ludwig 50
17 UCHWAŁA NR XXXVI/284/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Reńska Wieś Anna Ludwig 54
18 UCHWAŁA NR XXXVI/283/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Anna Ludwig 66
19 UCHWAŁA NR XXXVI/282/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Anna Ludwig 59
20 UCHWAŁA NR XXXVI/281/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Reńska Wieś w roku szkolnym 2021/2022 Anna Ludwig 51

Strona 1 z 15