UCHWAŁA NR XXXVI/281/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Reńska Wieś w roku szkolnym 2021/2022

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

UCHWAŁA NR XXXVI/281/2021
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 25 sierpnia 2021 r.
w sprawie określenia średniej ceny paliwa
w Gminie Reńska Wieś w roku szkolnym 2021/2022 (pobierz)

Głosowano w sprawie:
przyjęcia uchwały w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Reńska Wieś w roku szkolnym 2021/2022.

Wyniki głosowania
ZA : 13, Przewiw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
NIEOBECNI (2)
Waldemar Krybus, Jan Plesch