UCHWAŁA NR XXXVI/285/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Reńska Wieś w obrębie Komorno

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

UCHWAŁA NR XXXVI/285/2021
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 25 sierpnia 2021 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości
stanowiących własność Gminy Reńska Wieś w obrębie Komorno  (pobierz)

Głosowano w sprawie:
sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Reńska Wieś w obrębie Komorno.

Wyniki głosowania
za: 12, przeciw: 0, wstrzymuję się: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
za (12)
Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
wstrzymuję się (1)
Ewelina Barteczko
NIEOBECNI (2)
Waldemar Krybus, Jan Plesch