UCHWAŁA NR XXXVI/286/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXVII/217/2020 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

UCHWAŁA NR XXXVI/286/2021
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 25 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmiany
uchwały NR XXVII/217/2020
Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 21 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu (pobierz)

Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały NR XXVII/217/2020 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu.

Wyniki głosowania
za: 13, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
za (13)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
NIEOBECNI (2)
Waldemar Krybus, Jan Plesch