UCHWAŁA NR XXXVII/289/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 29 września 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mechnicy

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

UCHWAŁA NR XXXVII/289/2021
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w Mechnicy (pobierz)

Głosowano w sprawie:
nadania nazwy ulicy w Mechnicy.

Wyniki głosowania
za: 13, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
za (13)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
NIEOBECNI (2)
Waldemar Krybus, Monika Nowak