UCHWAŁA NR XXXVII/293/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

UCHWAŁA NR XXXVII/293/2021
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś (pobierz) 

 

Głosowano w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś.

Wyniki głosowania
za: 12, przeciw: 0, wstrzymuję się: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
za (12)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
wstrzymuję się (1)
Alicja Kocem
NIEOBECNI (2)
Waldemar Krybus, Monika Nowak