UCHWAŁA NR XXXVII/295/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 29 września 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

UCHWAŁA NR XXXVII/295/2021
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji (pobierz)

Głosowano w sprawie:
przyjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji nr KS.152.8.2021.

Wyniki głosowania
za: 13, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
za (13)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
NIEOBECNI (2)
Waldemar Krybus, Monika Nowak