UCHWAŁA NR XXXVIII/297/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiczneg

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

UCHWAŁA NR XXXVIII/297/2021
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 27 października 2021 r.
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Reńska Wieś
z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 (pobierz)

Głosowano w sprawie:
przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (15)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja