UCHWAŁA NR XXXVIII/298/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Oświaty Gminy Reńska Wieś na lata 2021-2025”

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

UCHWAŁA NR XXXVIII/298/2021
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 27 października 2021 r.
w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Oświaty Gminy Reńska Wieś na lata 2021-2025(pobierz)

Głosowano w sprawie:
przyjęcia „Strategii Rozwoju Oświaty Gminy Reńska Wieś na lata 2021-2025”.

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (14)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
wstrzymuję się (1)
Waldemar Krybus