UCHWAŁA NR XXXVIII/300/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Reńska Wieś na lata 2021- 2030

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

UCHWAŁA NR XXXVIII/300/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 27 października 2021 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Reńska Wieś na lata 2021- 2030 (pobierz)

Głosowano w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Reńska Wieś na lata 2021- 2030.

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (15)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja