kadencja 2018-2023

Filtr tytułów 

Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
101 UCHWAŁA NR XXVIII/225/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/170/2020 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 lipca 2020r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy R Anna Ludwig 183
102 UCHWAŁA NR XXVIII/224/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Komorno, działka nr 31/42, stanowiącej własność Gminy Reńska Wieś Anna Ludwig 190
103 UCHWAŁA NR XXVIII/223/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Reńska Wieś w obrębie Pociękarb Anna Ludwig 200
104 UCHWAŁA NR XXVIII/222/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Reńska Wieś w roku szkolnym 2020/2021 Anna Ludwig 190
105 UCHWAŁA NR XXVIII/221/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Anna Ludwig 209
106 UCHWAŁA NR XXVIII/220/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021 Anna Ludwig 217
107 UCHWAŁA NR XXVIII/219/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok Anna Ludwig 184
108 UCHWAŁA NR XXVIII/218/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Reńska Wieś na 2021 rok Anna Ludwig 200
109 UCHWAŁA NR XXVII/217/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu Anna Ludwig 211
110 UCHWAŁA NR XXVII/216/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kędzierzyn-Koźle Anna Ludwig 217
111 UCHWAŁA NR XXVII/215/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Walce Anna Ludwig 213
112 UCHWAŁA NR XXVII/214/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krapkowice Anna Ludwig 208
113 UCHWAŁA NR XXVII/213/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/99/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 24 lutego 2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Reńska Wieś, których właścicielem lu Anna Ludwig 208
114 UCHWAŁA NR XXVII/212/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Reńska Wieś Anna Ludwig 209
115 UCHWAŁA NR XXVII/211/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020 Anna Ludwig 262
116 UCHWAŁA NR XXVII/210/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Reńska Wieś na lata 2021-2024 Anna Ludwig 198
117 UCHWAŁA NR XXVII/209/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021 Anna Ludwig 250
118 UCHWAŁA NR XXVI/208/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie nadania honorowego wyróżnienia „za zasługi dla Gminy Reńska Wieś” dla Grupy charytatywnej SuperMy Anna Ludwig 208
119 UCHWAŁA NR XXVI/207/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie nadania honorowego wyróżnienia „za zasługi dla Gminy Reńska Wieś” dla Pana Krystiana Flegla Anna Ludwig 201
120 UCHWAŁA NR XXVI/206/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie nadania honorowego wyróżnienia „za zasługi dla Gminy Reńska Wieś” dla Pana Józefa Ludwiga Anna Ludwig 209

Strona 6 z 17